Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-09 मिति २०७७।०२।०९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-09
2077-02-08 मिति २०७७।०२।०८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-08
2077-02-07 मिति २०७७।०२।०७ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-07
2077-02-07 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा), प्रदेश नं. २ काे बजेट फुकुवा सम्बन्धमा जरूरी सूचना !! प्रकाशित मितिः २०७७–०२–०५
2077-02-07
2077-02-07 Case Investigation र Contact Tracing गर्ने सम्बन्धमा जरूरी सूचना !! प्रकाशित मितिः २०७७-०२-०६
2077-02-07
2077-02-06 मिति २०७७।०२।०६ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-06
2077-02-05 मिति २०७७।०२।०५ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-05
2077-02-05 COVID-19 रोग अनुसन्धान एवं सम्पर्क पहिचान मार्गदर्शन २०७७ डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस !!
2077-02-05
2077-02-04 मिति २०७७।०२।०४ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-04
2077-02-04 Case Investigation र Contact Tracing सम्बन्धी जरूरी सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७-०२-०४
2077-02-04
2077-02-03 मिति २०७७।०२।०३ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-03
2077-02-02 मिति २०७७।०२।०२ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-02
2077-02-01 सूचना !! Covid-19 विशेष परिस्थितिमा खरिद हुन लागेका PCR Machines & Accessories को आश्य पत्रको सूचना !! । प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७-०२-०१
2077-02-01
2077-02-01 मिति २०७७।०२।०१ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-01
2077-01-31 मिति २०७७।१।३१ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-31
2077-01-31 कोभिड १९ सँग सम्वन्धित विशेष परिस्थितिमा खरिद गरिने व्यवस्था बमोजिम खाद्मान्न राशन र अन्य मालसामान खरिद सम्वन्धीको प्रस्ताव !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७-०१-३१
2077-01-31
2077-01-31 कोभिड १९ सँग सम्वन्धित विशेष परिस्थितिमा खरिद गरिने व्यवस्था बमोजिम खाद्मान्न राशन र अन्य मालसामान खरिद सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७-०१-३१
2077-01-31
2077-01-30 मिति २०७७।१।३० गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-30
2077-01-30 Invitation for E- Bid for Procurement of Hospital and Medical Equipment for Covid-19 Control (Critical)-Date of Publication: 2077-01-30
2077-01-30
2077-01-29 मिति २०७७।१।२९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-29
2077-01-28 मिति २०७७।१।२८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-28
2077-01-27 मिति २०७७।१।२७ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-27
2077-01-26 मिति २०७७।१।२६ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-26
2077-01-25 मिति २०७७।१।२५ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-25
2077-01-24 मिति २०७७।१।२४ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-24
2077-01-23 मिति २०७७।१।२३ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-23
2077-01-21 मिति २०७७।१।२१ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-21
2077-01-21 मिति २०७७।१।२० गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-21
2077-01-19 मिति २०७७।१।१९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-19
2077-01-19 निजामती कर्मचारीकाे विवरण पठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना !! प्रकाशित मिति २०७७-०१-१९
2077-01-19
2077-01-18 मिति २०७७।१।१८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-18
2077-01-17 मिति २०७७।१।१७ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-17
2077-01-17 प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश नं. २ काे उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना-प्रथम प्रकाशित मितिः २०७७/०१/१७
2077-01-17
2077-01-16 मिति २०७७।१।१६ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-16
2077-01-16 Invitation for Bids-Date of publication 2077-01-16
2077-01-16
2077-01-16 मिति २०७७।१।१५ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-16
2077-01-15 COVID – 19 Prevention and Control Program Information Center Contact Details
2077-01-15
2077-01-14 मिति २०७७।१।१४ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-14
2077-01-14 मिति २०७७।१।१३ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-14
2077-01-12 मिति २०७७।१।१२ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-12
2077-01-11 मिति २०७७।१।११ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-11
2077-01-11 मिति २०७७।१।१० गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-11
2077-01-09 मिति २०७७।१।९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-09
2077-01-09 २०७७।१।८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-09
2077-01-08 मिति २०७७।१।७ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-08
2077-01-06 मिति २०७७।१।६ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-06
2077-01-05 मिति २०७७।१।५ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-05
2077-01-04 मिति २०७७।१।३ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-04
2077-01-03 स्वयं एकान्तबास बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरु
2077-01-03
2077-01-03 मिति २०७७।१।१ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-01-03
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-03 02:43:30
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers